zakelijk
 

Meest gestelde vragen

Voor wie is Allianz Betaalgarantie beschikbaar?
Allianz Betaalgarantie is beschikbaar voor MKB’ers die meerdere transacties per jaar uitvoeren, maar slechts voor enkele afnemers het risico willen beperken.

Hoe maak ik gebruik van Allianz Betaalgarantie?
U gaat zelf of samen met uw assurantie tussenpersoon naar www.allianzbetaalgarantie.nl en meldt u aan. Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de services.

Welke services ontvang ik na inschrijving op www.Allianzbetaalgarantie.nl?
Na inschrijving heeft u toegang om krediettoetsen uit te laten voeren op uw afnemers en de mogelijkheid om een transactieverzekering online af te sluiten. Daarnaast heeft u inzicht in overzichten van lopende en eerder genomen toetsingen en gesloten garanties. Als u uw transactie verzekert en uw afnemer betaald niet, dan neemt Euler Hermes het incasso voor u uit handen.

Wat zijn de kosten van Allianz Betaalgarantie?
Er zijn drie soorten kosten: Abonnementskosten, Toetsingskosten en Transactieverzekeringskosten.
Abonnementskosten: deze bedragen € 295,00 excl. BTW per jaar.
Toetsingskosten: Afhankelijk van het land van de debiteur bedragen deze € 30,00 of € 55,00 excl. BTW. In veruit de meeste Europese landen bedragen deze kosten € 30,00 excl. BTW.
Transactieverzekeringskosten: Gemiddeld bedraagt de premie 2% van het factuurbedrag. De premie is o.a. afhankelijk van de betalingstermijn, kredietwaardigheid van de debiteur en de garantieperiode. De minimale kosten van een Transactieverzekering bedragen € 50,00 excl. belastingen.

Hoelang is een toetsing op een afnemer geldig?
Nadat u een toetsing heeft aangevraagd voor een afnemer, monitored Euler Hermes deze afnemer gedurende één jaar voor u kosteloos. Zo hoeft u niet meerdere keren per jaar op dezelfde afnemer te toetsen.

Voor welke landen is de transactieverzekering van Allianz Betaalgarantie beschikbaar?
Allianz Betaalgarantie is beschikbaar voor dekking op debiteuren in de zogeheten OESO-landen.

Wat is het dekkingspercentage?
Het dekkingspercentage is in alle gevallen 85%. Dit wordt berekend over het netto-factuurbedrag, dus exclusief BTW.

Waar ben ik tegen verzekerd?
U bent verzekerd tegen zowel insolventie (faillissement) als vermoedelijke insolventie (non-betaling).

Kan ik meerdere facturen verzekeren op dezelfde debiteur?
Ja, u kunt meerdere facturen verzekeren. U bent wel verplicht om voor iedere factuur een afzonderlijke transactieverzekering af te sluiten. Het totaal openstaande bedrag mag niet hoger zijn dan het kredietadvies. Voorbeeld: Het kredietadvies is € 10.000. U heeft een factuur van € 8000,- en één van € 3000,- De eerste transactiedekking verzekert € 8000,-. U wilt uw 2e factuur verzekeren, dan vraagt u eerst opnieuw kredietadvies aan. Indien de eerste factuur nog niet is voldaan, heeft u vervolgens nog ruimte om de 2e factuur te verzekeren voor een maximum bedrag van € 2000,-.

Wat is de maximale betalingstermijn die ik kan verzekeren via Allianz Betaalgarantie?
De maximale betalingstermijn die u kunt verzekeren is 150 dagen (einde maand).

Wanneer moet ik factureren?
U moet uw factuur versturen binnen 5 dagen na het afsluiten van een transactieverzekering.

Hoe lang duurt het voordat de goedkeuring voor een transactieverzekering wordt afgegeven?
Van alle aanvragen wordt 90% direct afgegeven. Dit betekent dat u direct het resultaat ziet. In de overige 10% wordt er een onderzoek gestart wat afhankelijk van het land 1 dag tot 2 weken kan duren.

Wanneer moet ik mijn incasso indienen?
U bent verplicht om uw incasso binnen de garantieperiode van de transactiedekking in te dienen. Als u te laat bent met indienen, vervalt uw recht op dekking en krijgt u geen schade uitgekeerd. U mag het incasso ook eerder indienen, zodra uw vordering opeisbaar is (na vervaldatum van de factuur).

Hoe kan ik mijn schadeclaim indienen?
Na het indienen van uw incasso van een verzekerde vordering hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Wij nemen uw dossier automatisch in behandeling bij het bereiken van de datum van vermoedelijke insolventie om u daarop volgend schadeloos stellen. In het geval dat een schade zich voordoet en het dossier nog niet ter incasso is aangeboden, bijvoorbeeld omdat uw debiteur ineens failliet gaat, dan dient u wel een schade-aangifteformulier in te vullen.